top of page

Általános Szerződési Feltételek
HINTuitive Coaching

Utolsó frissítés: 2024. január 20.


1. Bevezetés

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a HINTuitive Coachingot (üzemeltető: Viktoria Hannah Fogl, egyéni vállalkozó) által nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak, beleértve az egyéni coachingot, vállalati coachingot, workshopokat és a weboldalon, valamint a Wix platformon kínált digitális termékeket. Az ÁSZF minden jogviszonyra alkalmazandó, amely a Szolgáltató és az ügyfelek (a továbbiakban: "Felhasználó") között jön létre.

 

2. Szolgáltatások leírása


A Szolgáltató nem anyanyelvi beszélők részére kínál személyre szabott angol nyelvi és kommunikációs coaching szolgáltatásokat, amelyek célja a társalgási angol készségek fejlesztése. A szolgáltatások az alábbi kategóriákba sorolhatók: egyéni coaching magánszemélyeknek, csoportos online kurzusok magánszemélyek és vállalatok számára, valamint vállalatra szabott coaching programok. Az egyéni és vállalati coaching szolgáltatások minden esetben az ügyfelek specifikus igényei szerint kerülnek személyre szabásra, míg az online kurzusok tartalmát előre meghatározott módszertani szinopszis alapján állítjuk össze, így biztosítva, hogy azok megfeleljenek a célközönség elvárásainak. 

3. Szerződés létrejötte

A szerződés a Felhasználó által történő szolgáltatás megrendeléssel és az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadásával jön létre. A szerződéskötési folyamat első lépése egy kötelezettségek nélküli, ingyenes konzultáció, amelyet "Felfedező Hívás" (Discovery Call) néven ismerünk. E hívás alkalmával kerül sor a szolgáltatásainkról szóló tájékoztatásra. A formális megállapodás és a fizetési kötelezettségek csak ezen hívás után, a felek kölcsönös egyetértése alapján, hivatalosan aláírt szerződés keretében jönnek létre, amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat.

4. Fizetési módok

Digitális termékeink és online kurzusaink esetében Visa és MasterCard hitel- vagy bankkártyás fizetéseket fogadunk el amerikai dollárban (USD) vagy más előre egyeztetett pénznemben. Az egyéni coaching szolgáltatásaink díját is amerikai dollárban (USD) kell megfizetni. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyéni coaching programjainkba való beiratkozás egy kötelezettségmentes, kezdeti megbeszélés, az úgynevezett Felfedező Hívás (Discovery Call) keretében történik. Formális megállapodás, illetve bármilyen fizetési kötelezettség csak e hívás után, kölcsönös egyetértéssel jön létre.

 

5. Fizetési feltételek

 

A magán- és vállalati coaching szolgáltatásaink díjai a coaching szerződés alapján kerülnek meghatározásra. Fontos, hogy az ügyfelek pontosan betartsák a szerződésben rögzített fizetési feltételeket. Amennyiben késedelmesen történik a fizetés, késedelmi kamat kerül felszámításra, melynek mértéke szintén a szerződésben van rögzítve.


6. Felhasználói jogok és kötelezettségek


A Felhasználó köteles aktívan részt venni a coaching folyamatban, nyitottan állni az önvizsgálathoz, és felelősséget vállalni saját döntéseikért és cselekedeteikért. Elvárás, hogy a szolgáltatásaink igénybevétele során professzionális magatartást tanúsítson. A Felhasználó vállalja, hogy nyitott lesz az új ötletekre, rugalmasan kezeli a változásokat, és őszintén kommunikál a coach-al a kitűzött célok és a folyamat hatékonysága érdekében. Emellett felelősséget visel saját fizikai, mentális és érzelmi jólétéért, és elkötelezett a konstruktív visszajelzések elfogadása mellett. A Felhasználó köteles betartani a megállapodott fizetési feltételeket, beleértve az esedékes összegeket és azok határidejét. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat kerül felszámításra.

7. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásokat az ÁSZF, valamint az érintett országok hatályos jogszabályainak megfelelően nyújtja, és fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásait az ügyfelek igényeinek megfelelően bármikor módosítsa, fejlessze. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jogszabályi előírások vagy üzleti szempontok alapján bármilyen okból megtagadja a szolgáltatást. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a különböző országok jogszabályainak megfelelő professzionális magatartást tanúsít minden interakció során.


8. Szellemi tulajdon

Minden HINTuitive Coaching által biztosított anyag, módszertan és tartalom a HINTuitive Coaching szellemi tulajdonát képezi, és azok használata kizárólag a coaching keretei között engedélyezett. Ezek az anyagok bizalmasak és kizárólagos szellemi tulajdonnak minősülnek. A coaching keretein túli bármely felhasználásuk szigorúan tilos, kivéve, ha arra a HINTuitive Coaching írásbeli hozzájárulását adja. A Felhasználó vállalja, hogy nem másolja, nem reprodukálja, nem duplikálja, nem adja el, és nem értékesíti újra a HINTuitive Coaching által nyújtott információkat és szolgáltatásokat a HINTuitive Coaching kifejezett írásbeli engedélye nélkül.


9. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató felelőssége kizárólag a szolgáltatásokért fizetett összegre terjed ki. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy következményi károkért, amelyek a szolgáltatás használatából eredhetnek. A nyújtott coaching szolgáltatások nem minősülnek jogi vagy orvosi tanácsadásnak, és nem helyettesíthetik azokat. Harmadik fél által biztosított linkekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi Szabályzatunkat.

 

10. E szerződés megszüntetése és felfüggesztése

Általános szabály, hogy termékeinkre és szolgáltatásainkra, ideértve az online kurzusokat, digitális anyagokat és workshopokat, a digitális természetük miatt nem biztosítunk visszatérítést. Ez alól kivételt képeznek a magán- és vállalati coaching szolgáltatások, amelyekre a vonatkozó szerződések részletes szabályokat tartalmaznak. Amennyiben az ügyfél mondja fel a coaching szerződést, általános esetben visszatérítésre nincs lehetőség. Azonban, ha a Szolgáltató szünteti meg előzetesen a szerződést, a még nem nyújtott szolgáltatásokért visszatérítést biztosítunk. Amennyiben egy workshopot vagy online kurzust törölünk, átütemezünk vagy a helyszínt megváltoztatjuk, a résztvevők jogosultak teljes visszatérítésre.

 

11. Vitarendezés

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a vitákat békés úton, mediációval rendezzük. Amennyiben a mediáció sikertelen, jogi eljárás kezdeményezhető. Az Egyesült Államokban élő személyek esetében a kaliforniai és az Egyesült Államok törvényei, nem amerikai személyek esetében pedig a magyar jog az irányadó.

 

12. Joghatóság

Ezek az Általános Szerződési Feltételek az Egyesült Államokban élő személyek esetében Kalifornia állam törvényei, Magyarországon vagy más EU országokban élő személyek esetében a magyar jog szerint értelmezendők és végrehajtandók.

 

13. Módosítások

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor módosítsa, és az érintett ügyfeleket jelentős változások esetén értesíti.

 

14. A Wix platform és más harmadik fél által nyújtott szolgáltatások használata

A Wix platformját, illetve más harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat használunk fel olyan funkciókhoz, mint az online tanfolyamaink telepítése, az e-mail marketing kampányaink kezelése, stb. Fontos megjegyezni, hogy amikor ezekkel a szolgáltatásokkal lép kapcsolatba, adatait ezek a külső platformok dolgozhatják fel. Javasoljuk, hogy tekintse meg ezeknek a platformoknak az adatkezelési szabályzatait a részletes információkért.

15. Online tanfolyamokon és e-mail marketingben való részvétel

Az online kurzusokon és az e-mail marketing tevékenységeken való részvétel az érintett szakaszokban meghatározott irányelvek és szabályok betartását igényli. A felhasználók felelőssége a tiszteletteljes kommunikáció biztosítása és a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása.

16. Adatvédelem és bizalmas kezelés

Minden személyes adat és munkamenet tartalma bizalmas, és az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kerül kezelésre.

17. Kapcsolatfelvételi információk

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos érdeklődések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a hello@hintuitivecoaching.com e-mail címen.

 

18. Általános rendelkezések

 

A személyes adatok kezelése, a módosítások és a vitarendezés a szerződésben foglaltaknak és az alkalmazandó törvényeknek megfelelően történik.

 

19. Az Általános Szerződési Feltételek jogi hatálya

 

Ez a nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekről angolul és magyarul is érvényes, mindkét változat egyaránt hiteles és kötelező érvényű.

20. Záró rendelkezések

 

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát. A személyes adatok kezelése, módosítások és vitarendezés a megállapodásban és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történik.

 

21. Szerzői jogok

Jogvédett © 2024 HINTuitive Coaching. Minden jog fenntartva.

bottom of page